Hart voor HB

GelukkigHB groepen

 
GelukkigHB groepen

Een GelukkigHB groep is een groep voor hoogbegaafde kinderen waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten en professioneel begeleid worden om een stabiel en gelukkig persoon te worden. De groepen worden ingedeeld naar leeftijd (zie hieronder voor de verschillende groepen). In de groepen doen kinderen contacten op met andere kinderen die een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau hebben. Kinderen worden in een GelukkigHB groep aangesproken op hun autonome ontwikkeling, hun nieuwsgierigheid en gedrevenheid. Daar waar deze belemmerd is, helpen we deze herstellen. Dit vindt allemaal plaats binnen een speelse setting, waarbij plezier in ontwikkelen voorop staat.

Uit onderzoek naar hoogbegaafde volwassenen is gebleken dat een aantal zaken extra aandacht vragen in de ontwikkeling van hoogbegaafde mensen. Door de combinatie van verschillende methodieken en de visie van GelukkigHB op hoogbegaafdheid is een unieke werkwijze ontstaan waarmee hoogbegaafde kinderen een optimale begeleiding krijgen. In de GelukkigHB groepen worden allerlei top-down ontdekprojecten aangeboden. Ook is er veel ruimte voor zelfontplooiing. Door alle activiteiten heen wordt begeleiding geboden op het gebied van sociale vaardigheid, faalangst, mindset en weerbaarheid. Het is gebleken dat kinderen die deelnemen aan een GelukkigHB groep beter in hun vel gaan zitten en daardoor meer plezier krijgen in leren en leven.

De begeleiders van GelukkigHB groepen hebben een gedegen wetenschappelijke kennis van hoogbegaafdheid en veel praktijkervaring in het werken met hoogbegaafde kinderen. Wanneer extra of andere expertise nodig is, kan deze gevonden worden binnen het expertiseteam van GelukkigHB begeleiders, waarin verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd.

Er zijn groepen voor:

Peuters 3+

In de peutergroep wordt aandacht gegeven aan het samen spelen met andere kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en het samen ontdekken van nieuwe activiteiten, spelletjes en materialen. De begeleiding is gericht op de specifieke ontwikkeling van een peuter met een ontwikkelingsvoorsprong.

De peuters komen samen in de ochtend (in overleg mogelijk welke dag) van 10.00 – 11.30 uur (5 x 1,5 uur + intake en evaluatie, € 195,-). 

Kinderen van 4 – 7 jaar

Komen samen op donderdagmiddag van 15.00 – 17.00 uur (15 x 2 uur + intake en evaluatiegesprek, € 595,-).

Data 2e periode seizoen 2018-2019:

 • februari: 14 – 21
 • maart: 7 – 14 – 28
 • april: 4 – 11 – 18
 • mei: 9 – 16 – 23
 • juni: 6 – 20 – 27
 • juli: 4

Kinderen van 8 – 11 jaar

Komen samen op maandagmiddag van 15.00 – 17.00 uur (15 x 2 uur + intake en evaluatiegesprek, € 595,-).

Data 2e periode seizoen 2018-2019:

 • februari: 11
 • maart: 4 – 11 – 25
 • april: 1 – 8 – 15
 • mei: 6 – 13 – 20 – 27
 • juni: 3 – 17 – 24
 • juli: 1

Pubers van 12 – 14 jaar

We werken met een vooraf gemaakt programma, maar er is ook veel ruimte voor eigen inbreng. In het programma staan onderwerpen als filosofie, omgaan met hoogbegaafdheid en leren ontdekken centraal.

Komen samen op dinsdagavond van 19.00 – 20.30 uur (10 x 1.5 uur + intake, € 240,-).  

Data 2e periode seizoen 2018-2019:

 • februari: 12
 • maart: 5 – 19
 • april: 2 – 16
 • mei: 7 – 21
 • juni: 4 – 18
 • juli: 2

Intakeprocedure en toelating:

 • aanmelding via mail (contact)
 • gratis intakegesprek
 • besluit tot plaatsing en start

Een IQ score is niet betrouwbaar genoeg bevonden om te worden gebruikt als toelatingseis. Hoogbegaafdheid is niet uit te drukken in 1 getal. Hart voor HB hanteert daarom geen strikte grens van een IQ-testscore van 130 als norm voor hoogbegaafdheid. Wij nemen bij ieder kind een intake af waarbij we naast observatie en een screening op gedrags- en zijnskenmerken, goed luisteren naar het verhaal dat ouders ons vertellen over de ontwikkeling van hun kind.

GelukkigHB licentie

 

Hart voor HB is licentiehouder en mag daarom GelukkigHB groepen draaien. Wij komen op internet bedrijven tegen die ons concept/naam proberen te kopiëren. Wij distantiëren ons van deze bedrijven. De praktijken van de GelukkigHB begeleiders staan voor integriteit, professionaliteit en kwaliteit in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. 

Privacy regalement (AVG)

Hart voor HB gaat vanzelfsprekend zorgvuldig om met privacy gevoelige informatie. Zo zal Hart voor HB privacy gevoelige gegevens bewaren achter gesloten deuren en niet langer bewaren dan (wettelijk) nodig.